Sistema de Qualitat

La nostra empresa ha obtingut la certificació de CALITAX amb el núm. CS/06/133 que acredita que el compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat es conforme a la norma UNE-EN-ISO-9001:2000, en CAPTACIÓ, TRACTAMENT, DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE CONSUM, INCLOSES LES ACTIVITATS D’ATENCIÓ AL CLIENT. La Direcció d’Aigües de les Fonts, en la voluntat d’oferir el millor servei possible als nostres clients, ha portat al compromís públic d’adequació dels nostres processos cap a un sistema de millora contínua, en tots els processos i activitats. Definim les següents línies d’actuació com a fonaments de la nostra política de qualitat:

  • Atenció al Client, donar resposta a les seves necessitats i expectatives a fi d’obtenir la màxima satisfacció.
  • Garantia de Subministrament d’aigua en quantitat i qualitat d’acord amb els compromisos assolits amb els nostres clients.
  • Innovació Tecnològica aplicada a la millora contínua, assegurant la qualitat i eficàcia del servei.
  • Medi Ambient, ser respectuós en tots els nostres processos i actuacions.
  • Formació de les persones i la seva implicació en el sistema de qualitat.

Responsabilitat Social de l'empresa

La nostra empresa esta demostrant un interès creixent per incorporar a la seva política, conceptes com el desenvolupament econòmic sostenible, el respecte al medi ambient i la cooperació en la vida de la comunitat, on estem ubicats.

Volem ser un referent en la vida econòmica i social del nostre entorn geogràfic, refermant la permanent voluntat de servei a la comunitat, en el nostre àmbit d’actuació, Les Fonts.

L’objectiu es crear satisfacció: Servint a les persones, famílies, empreses i institucions d’acord amb la nostra política de qualitat i amb les activitats relacionades amb el servei d’aigua.

Totes les persones que integrem l’organització, òrgans d’administració, direcció i resta de personal funcionem en base a aquest codi comú d’actuació, i hem de ser capaços de transmetre’l durant la realització de la nostra activitat, a les persones i entitats a qui dirigim les nostres actuacions.

 

Eduard Montserrat. President

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi