Qualitat de l'aigua

L'aigua abans de ser distribuïda a la població passa per uns exhaustius controls de qualitat, arriba en optimes condicions sanitàries, verificada diàriament, perquè compleixi tots els requisits i controls que manen les autoritats sanitàries del nostre país, l'Unió Europea i l'OMS, I avalat pel nostre sistema de qualitat.

 Realitzen anualment més de 2.000 mesuraments de clor a diferents punts de la xarxa, més de 300 de organolèptiques, analítiques de control i completes amb mes de 120 paràmetres, realitzat per laboratori acreditat con laboratori de Salut Ambiental i Alimentaria i Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua, avalat amb verificació EMAS de Gestió Ambiental i acreditació de mètodes per ENAC.

 L'aigua és un dels aliments més controlats i compleix totes les garanties sanitàries.

 PARÀMETRES INDICADORS  DE L'AIGUA A LA XARXA DE LES FONTS. PROMIG (2022)

                 Paràmetre                           Unitats                  Valor Paramètric            Resultats

R. Bactèries Coliformes

UFC/100 ml

0

0

Alumini

µg/l

200

<20

Amoni

ml/l

0,5

<0,1

Clor Lliure

mg/l

1,0

0,3

Clorur

mg/l

250

75

Color

mg/l Pt-Co

15

<5

Conductivitat

µS/cm 20ºC

2500

770

Ferro

µg/l

200

<5

Manganès

µg/l

50

<5

Olor (a 25ºC)

Index Dil.

3

<1

Oxidabilitat

mg/l

5

<0.5

pH

U.pH

6,5-9,5

7,6

Sabor (a 25ºC)

Index Dil.

3

<1

Sodi

mg/l

200

77

Sulfat

mg/l

250

36

Terbolesa

U.N.F.

5

0,30

Promig duresa de l'aigua en graus francesos:  40º.

 

 *Noticies d'interès.

-Una petita part de l'aigua que subministrem a Les Fonts te un origen a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Abrera i a fi de garantir l'abastament i millorar-ne la qualitat de aquest aigua, s'estan realitzant diferents actuacions:  

Ampliació de la capacitat de tractament en 20 hm3/any (Volum gairebé equivalent a l'embasament de Sant Pons al riu Cardener).

Millores tecnològiques. Implantació a la planta potabilitzadora d'un sistema d'electrodiàlisi reversible (EDR), una etapa final d'afinament de la qualitat, per subministrar una aigua de qualitat excel·lent, amb una millora notable en el seu gust.

 -Dessalinitzadora de l'àrea metropolitana de Barcelona al Prat de Llobregat, pot incorpor 60 hm3/any de nova producció i de qualitat, obtinguts d'una font segura- no afectada per les sequeres- com és el mar, pel procediment d'osmosi inversa. Contribueix a millorar les característiques de l'aigua servida i, alhora, a incrementar el volum de reserves en els embassaments, i per tant la capacitat de resistir els períodes cíclics de sequera.

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi